Hlídání na konferencích a seminářích

Zajistíme hlídání dětí na konferencích, výstavách a seminářích.

Pro děti je připraveno prostředí a program odpovídající jejich věku a schopnostem, vše je uzpůsobeno délce konference nebo semináře a místu, kde se akce koná. U celodenních hlídání zajistíme také odpočinek dětí a podávání stravy.

 

Ceník

při počtu do 5 dětí včetně - 150 Kč za dítě, o děti se stará jedna pečující osoba

při počtu 6 - 12 dětí včetně - 130 Kč za dítě, o děti se starají dvě pečující osoby

při počtu 12 - 24 dětí včetně - 110 Kč za dítě, o děti se starají tři pečující osoby